จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สคป.กพ.ปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) [2021-10-12]