จำนวนผู้เข้าชม : 114

   


กรมคุมประพฤติรับมอบคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [2021-10-12]

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) กรมคุมประพฤติรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

          นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสะอาด  กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะ  พร้อมรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ณ ห้องจัดกิจกรรมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนในงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพ  เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั้ง 15 เครื่องนี้จะนำไปใช้งานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วมีภารกิจที่ต้องรับผู้เสพยาเสพติด  จากทั่วประเทศเข้าบำบัดฟื้นฟู 

1 2
3 4
5 6
7 8