จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้โอกาสผู้กระทำผิดเข้าทำงานในสถานประกอบการ [2021-10-12]

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม สมุทรปราการโมเดล” เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัย สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข สังคมยอมรับ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

.

ในโอกาสนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการได้ปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับการพักการลงโทษที่ได้รับการปล่อยตัวตามโครงการดังกล่าว จำนวน 41 ราย พร้อมทั้งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และชี้แจงเงื่อนไขการปฏิบัติตนในระหว่างการคุมประพฤติและเงื่อนไขการติดอุปกรณ์ EM

.

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงโครงการครั้งนี้ว่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้โอกาสกับผู้กระทำผิดทั้งในส่วนรัฐและเอกชน ในขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงานให้กับประเทศ

.

ขณะที่ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวย้ำถึงความมั่นใจให้กับสถานประกอบการในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่า กรมคุมประพฤติมีการประสานงานใกล้ชิด มีกำไลติดตามตัวคุมประพฤติ มีการกำหนดขอบเขต หากฝ่าฝืนจะมีการแจ้งไปยังศูนย์และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณภาพจาก กรมราชทัณฑ์