จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของแก่บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป [2021-10-12]

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมคุมประพฤติเชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปมอบแก่บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ ด้านที่พักอาศัย และการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพในการเตรียมความพร้อมให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบคุมประพฤติเพื่อกลับสู่ครอบครัวและชุมชน อันเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ลดการกระทำผิดซ้ำ พร้อมคืนคนดีสู่สังคม โดยมี พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้กระทำผิดมาอย่างต่อเนื่อง