จำนวนผู้เข้าชม : 81

   


สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และหารือ วางแผนร่วมกัน ในการกำหนดเขตพื้นที่ในการปฏิบัติ “การบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” [2021-10-11]