จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ [2021-10-11]

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยนายวสันต์ เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯและพนักงาน            คุมประพฤติกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่2 (รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) จัดการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า ตั้งอยู่ที่วัดสระเกศ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวทางการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่และจัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่เข้าปฏิญาณตนต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ก่อนปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า