จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติยังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอเมืองหนองบัวลําภู) [2021-10-10]