จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


คุมประพฤติหล่มสักมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพ [2021-10-08]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดย นายวสันต์ เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมด้วยบุคลากรกล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการเลขานุการจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก