จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานวิทยากร และสถานที่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2021-10-07]