จำนวนผู้เข้าชม : 226

   


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4/2564 [2021-10-05]

       วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2564 ) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online conference) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

          การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อสค.1 อสค.2
อสค.3 อสค.4
อสค.5