จำนวนผู้เข้าชม : 152

   


คุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ [2021-10-03]

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการประสานความร่วมมือ ลงพื้นที่นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 35 คน ในการทำผนังกั้นน้ำ พร้อมกรอกกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ณ หมู่บ้านโปรตุเกส ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดสุโขทัย นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขนกระสอบทรายเพื่อทำผนังกั้นน้ำ และทำทางเดินชั่วคราวสำหรับใช้สัญจรไปมาระหว่างน้ำท่วมในพื้นที่ ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้กระทำผิดได้ฝึกการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น และเกิดการยอมรับและทัศนคติที่ดีของคนในชุมชน มีความภาคภูมิใจในตนเอง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน