จำนวนผู้เข้าชม : 145

   


กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานในสถานประกอบการ [2021-10-01]

กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานในสถานประกอบการ

วันนี้ ( 1 ตุลาคม 2564 ) กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ  กองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ และเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รับการปล่อยตัวและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจำกลางสมุทรปราการ ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการพัฒนาพฤตินิสัย สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้กระทำผิดมีโอกาสแก้ไข ปรับปรุงตัวเอง สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข สังคมยอมรับให้โอกาสมากขึ้น และไม่กระทำผิดซ้ำอีก โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ รับเข้าทำงานภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน ๕๙ ราย

โดยในภาคเช้าเจ้าหน้าที่ได้ปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับการพักการลงโทษ หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และชี้แจงเงื่อนไขการการปฏิบัติตนในระหว่างการคุมประพฤติ เงื่อนไขการติดอุปกรณ์ EM และปฐมนิเทศ พูดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ผู้อุปการะของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อร่วมกันช่วยเหลือดูแลให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไข ก่อนนำผู้พักการลงโทษไปยังสถานประกอบการ และที่พักภายในสถานประกอบการ  โดยผู้แทนสถานประกอบการแต่ละแห่งได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติในสถานประกอบการ  การทำงานรวมถึงสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้ ก่อนนำผู้ได้รับการพักการลงโทษเข้าที่พักที่ได้จัดหาให้เพื่อเตรียมพร้อมทำงานต่อไป