จำนวนผู้เข้าชม : 98

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ [2021-09-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ กันยายน ๒๕๖๔)