จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ 3 [2021-09-15]