จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


คป.เลย ร่วมพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาว ตามโครงการ ไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบเข็มพลังแผ่นดิน [2021-09-15]