จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ฝึกอาชีพ สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ ผลิตและจำหน่าย “ทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า” [2021-09-14]