จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินยืมทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 [2021-09-14]

       วันนี้ (14 กันยายน 2564) นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินยืมทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาเงินยืมทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติประสงค์ขอยืมเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตต่อไป