จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) [2021-09-13]