จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม2564 เพื่อถ่ายทอดนโยบายกรมและการปฏิบัติงานวิถีใหม่ [2021-09-13]