จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2021-09-10]