จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัดในรูปแบบออนไลน์ [2021-09-10]