จำนวนผู้เข้าชม : 131

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด [2021-09-09]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบการประกวด Street Food และผู้ถูกคุมความประพฤติที่ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ร่วมอบรมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยและวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด การอบรมในครั้งนี้ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ร่วม Video Conference ทักทายและกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อให้มีการฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำอาหาร ตลอดจนการทำธุรกิจด้านการขายอาหารให้กับผู้ชนะเลิศในระดับจังหวัด วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๙ กันยายน ๒๕๖๔)