จำนวนผู้เข้าชม : 96

   


คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๓ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๙ กันยายน ๒๕๖๔) [2021-09-09]

คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๓ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๙ กันยายน ๒๕๖๔)

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณวิสา เล็กแดงอยู่ พนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  จำนวน ๓ ราย ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด  ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อไป วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๙ กันยายน ๒๕๖๔)