จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ [2021-09-09]