จำนวนผู้เข้าชม : 2722

   


ทดสอบประมวลจริยธรรม ระยะเวลาเข้าทดสอบ 10 กันยายน 2564 ถึง 20 กันยายน 2564 [2021-09-09]

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบ Online

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

*** ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564

http://203.113.100.106/morality/index.php

 

การเข้าระบบทดสอบให้ระบุ ดังนี้

Username : ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Password : ระบุเลขบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย