จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 2 และติดตามเยี่ยมเยียนผู้ยื่นขอสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ [2021-09-08]