จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ,พิธีรับเข็มและวุฒิบัตรอาสาสมัครยุติธรรม [2021-09-07]