จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๑ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) [2021-08-12]

คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๑ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  จำนวน ๑ ราย ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด  ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อไป เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)