จำนวนผู้เข้าชม : 93

   


คุมประพฤติบุรีรัมย์หารือแนวการรับรายงานตัวผ่านจอภาพร่วมกับศาล [2021-08-10]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์เข้าหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับศาลจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยา คงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบท่านวัฒนา ชินรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องแนวทางปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID 19) อทิ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในกาสรปฏิบัติงาน การรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติผ่านจอภาพ การนัดพร้อมเพื่อสอบถามผ่านจอภาพ ซึ่งท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานเป็นอย่างดี