จำนวนผู้เข้าชม : 199

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมการนำระบบการประชุมทางจอภาพ มาใช้กับงานคุมประพฤติ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จากกรมคุมประพฤติ [2021-07-31]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมการนำระบบการประชุมทางจอภาพ มาใช้กับงานคุมประพฤติ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จากกรมคุมประพฤติ

 

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการนำระบบการประชุมทางจอภาพ มาใช้กับงานคุมประพฤติ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ของกรมคุมประพฤติ โดยมี นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 การสอบปากคำจำเลยในเรือนจำ การชี้แจง นัดหมายผู้รับบริการ การรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในเรือนจำ ตลอดจนแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)