จำนวนผู้เข้าชม : 176

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [2021-07-24]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี