จำนวนผู้เข้าชม : 343

   


กรมคุมประพฤติ ฟอร์มทีมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนภารกิจงานคืนคนดีสู่สังคม [2021-07-23]

กรมคุมประพฤติ ฟอร์มทีมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนภารกิจงานคืนคนดีสู่สังคม

          วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ และการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการการดำเนินการในระยะต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ