จำนวนผู้เข้าชม : 370

   


กรมคุมประพฤติประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ [2021-07-23]

กรมคุมประพฤติประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ

          วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings  ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2564 สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ รวมทั้งการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในภาพรวม การซักซ้อมการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  และรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร