จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


คุมประพฤติหล่มสักประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ [2021-07-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดย นายวสันต์ เภรีวิค ผอ. สนง. คุมประพฤติ จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมด้วยบุคลากรร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “มือขวาทับมือซ้าย”และสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธเพื่อแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึก และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตของบุคลากร