จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ [2021-07-21]