จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มคุมประพฟติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) [2021-07-20]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  โดย นายวสันต์ เภรีวิค ผอ. สนง. คุมประพฤติ จ. เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ ที่ตั้งวัดแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับการอบรม 28 คน  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลเขาค้อ