จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มภายใต้โครงการ ชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร ร่วมใจพัฒนา [2021-07-20]