จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คป.หนองบัวลำภู ประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) [2021-07-16]