จำนวนผู้เข้าชม : 91

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE [2021-07-16]