จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คุมประพฤติลพบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ [2021-07-15]