จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด [2021-07-13]