จำนวนผู้เข้าชม : 150

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี นำผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เข้าอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง [2021-07-13]

คุมประพฤติกาญจนบุรี  นำผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เข้าอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เข้าอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๓๑ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖ คน

 

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔)