จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน อบรมผ่านระบบจอภาพ (Video Conference) [2021-07-12]