จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ [2021-07-12]