จำนวนผู้เข้าชม : 111

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม WEBEX [2021-07-08]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม WEBEX

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปิยวรรณ กันตะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม WEBEX โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำข้อสั่งการ รายละเอียดและแนวทางต่างๆ มาปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการต่อไป  วันนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)