จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร [2021-07-08]