จำนวนผู้เข้าชม : 114

   


กรมคุมประพฤติ จุดประกายผู้กระทำผิดต่อยอด Street Food สร้างอาชีพ สร้างรายได้ [2021-07-06]

          วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่านบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่เป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่มีการเปิดตัวกิจกรรมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ทยอยจัดกิจกรรมการประกวดในระดับจังหวัด เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือด้านการทำอาหารมาแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานคุมประพฤติสกลนคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ  ยังได้จุดประกายให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติมีอาชีพสร้างรายได้ ล่าสุด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ต่อยอดการจำหน่ายไส้กรอกย่างภายในหมู่บ้าน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สร้างรายได้วันละ 500-600 บาท โดยมีรางวัลการันตี ทำให้มีลูกค้าสั่งจองไส้กรอกเป็นจำนวนมาก สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ