จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สำนักงานคุมประพฤติพัทลุงจัดสถานที่บริเวณสำนักงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [2021-07-06]