จำนวนผู้เข้าชม : 147

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต [2021-07-05]

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 โดยร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

        ซึ่งในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาบทบาทคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเชิงรุก (Proactive Role For Mental Health Committee) และเพื่อทราบการเสนออนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต การรายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต