จำนวนผู้เข้าชม : 115

   


คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๔ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) [2021-07-05]

คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๔ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  จำนวน ๔ ราย ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด  ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อไป เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)